• odra.jpg
  • czerna2.jpg
  • rzepak.jpg
  • czerna1.jpg
  • chaber.jpg
Start
piątek, 22 czerwca 2018
OBWIESZCZENIE RDOŚ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM Drukuj
czwartek, 27 kwietnia 2017
altRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim obwieszczeniem znak: WPN-II.6320.1.6.2017.MB z dnia 24 kwietnia 2017 r. zawiadamia o przystąpieniu do konsultacji społecznych sporządzonego przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim w porozumieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska we Wrocławiu, projektu zarządzenia w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000: Dolina Środkowej Odry PLB080004.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych, o możliwości zapoznania się z projektem zarządzenia w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla ww. obszaru Natura 2000 w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Jagiellończyka 13 (pokój 110), w godzinach pracy urzędu tj. od 7.30 do 15.30 lub na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim pod adresem: http://gorzow.rdos.gov.pl/, (w zakładce: obwieszczenia), a także z możliwością składania uwag i wniosków do przedmiotowego projektu dokumentu w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Treść obwieszczenia
 
 
Top! Do góry