• rzepak.jpg
  • czerna1.jpg
  • chaber.jpg
  • odra.jpg
  • czerna2.jpg
Start
czwartek, 21 marca 2019
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŻUKOWICE. Drukuj
poniedziałek, 20 września 2010
ImageNa podstawie art. 33 ust. 1 w związku art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 roku Nr 199 poz. 1227 z póź. zm.) informuję, o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołu 17 elektrowni wiatrowych o mocy od 2,0 MW do 3,0 MW, wraz z drogami dojazdowymi, placami manewrowymi i infrastrukturą elektroenergetyczną.

Treść obwieszczenia:

plik do pobrania: OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŻUKOWICE
 
Top! Do góry