• odra.jpg
  • czerna1.jpg
  • chaber.jpg
  • rzepak.jpg
  • czerna2.jpg
Start
czwartek, 21 marca 2019
KOMUNIKAT WÓJTA GMINY ŻUKOWICE Drukuj
środa, 18 sierpnia 2010
Image w sprawie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Żukowice.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 grudnia 2004r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz podatku dochodowym od osób fizycznych, Wójt Gminy Żukowice informuje mieszkańców tut. gminy o możliwości uzyskania w roku szkolnym 2010/11 pomocy materialnej  o charakterze socjalnym dla uczniów w formie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego.

Stypendium szkolne ( lub  zasiłek szkolny) może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów, gdy miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza kwoty 351,00 zł.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się w Urzędzie, w terminie od 01 do 15 września 2010r

Dochody należy uwzględnić za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku tj. miesiąc sierpień br., Do  miesięcznego  dochodu  w  rodzinie  dolicza  się  również  dochód  z  1  ha  przeliczeniowego, który  wynosi  207zł  miesięcznie, dochody z GOPS, zasiłki dla bezrobotnych itp.Wnioski można pobierać w Urzędzie Gminy oraz Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nielubi.

 
 
Top! Do góry