• czerna2.jpg
  • chaber.jpg
  • czerna1.jpg
  • rzepak.jpg
  • odra.jpg
Start
sobota, 23 marca 2019
NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY. Drukuj
poniedziałek, 12 kwietnia 2010
Image Na podstawie art.  20 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r Nr 142,poz. 1951 ze zmianami  ) zwołuję na dzień  14 kwietnia 2010 r. godz. 10oo   w Sali posiedzeń Urzędu Gminy w Żukowicach nadzwyczajną sesję Rady Gminy z następującym porządkiem obrad:
1.    Rozpoczęcie  obrad.
2.    Informacja na temat konsekwencji dokonania zmian w studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żukowice  , oraz w uchwalanych planach miejscowych dla zachodniej i północnej farmy wiatrowej, w zakresie przedstawionym w dokumentach przez Wójta Gminy – przedstawiciel wnioskodawców.
3.    Dyskusja w udziałem  mieszkańców Gminy Żukowice o projektowanych zmianach w studium i o  uchwalanych planach miejscowych ,ze szczególnym uwzględnieniem lokalizacji elektrowni wiatrowych.
4.    Podjęcie uchwały w sprawie  odłożenia  procedury uchwalania zmian  w studium i uchwalenia planów miejscowych do czasu  wyjaśnienia wszystkich uwarunkowań i zagrożeń związanych z proponowanymi zmianami.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie  powołania  doraźnej Komisji Rady Gminy ds. zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  przestrzennego gminy Żukowice oraz zmian planów miejscowych dla zachodniej i północnej  farmy wiatrowej.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie  wyłączenia z głosowania radnych, którzy  w podejmowanych uchwałach mają  interes prawny.
7.   Zamknięcie sesji.
   
      Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zakład pracy zatrudniający radnego obowiązany jest do zwolnienia radnego od pracy na czas trwania obrad rady gminy i jej organów.

Przewodniczący
   Rady Gminy

Stanisław Lisiecki
 
Top! Do góry