• chaber.jpg
  • rzepak.jpg
  • czerna2.jpg
  • odra.jpg
  • czerna1.jpg
Start
środa, 22 stycznia 2020
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE. Drukuj
środa, 05 czerwca 2013
Wójt Gminy Żukowice ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Żukowice - Podinspektor ds. gospodarki wodno – ściekowej – 1 etat. 

Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „nabór na wolne stanowisko urzędnicze” w sekretariacie Urzędu Gminy w Żukowicach lub za pośrednictwem poczty na adres:

Urząd Gminy Żukowice, 67-231 Żukowice w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 czerwca 2013r., do godz. 15.30. Decyduje data faktycznego wpływu do urzędu. Treść ogłoszenia o naborze dostępna jest TUTAJ
 
Top! Do góry