• rzepak.jpg
  • chaber.jpg
  • odra.jpg
  • czerna1.jpg
  • czerna2.jpg
Start
czwartek, 23 stycznia 2020
ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH Drukuj
piątek, 10 maja 2013
Urząd Gminy Żukowice przypomina przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów o obowiązku wniesienia II raty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w terminie do 31 maja 2013 roku.
Niedokonanie opłaty za zezwolenie w wymienionych w ustawie terminach spowoduje wygaśnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z mocy prawa.

Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007r. Nr  70, poz. 473 z późn. zm.)
 
Top! Do góry