• czerna1.jpg
  • czerna2.jpg
  • odra.jpg
  • chaber.jpg
  • rzepak.jpg
Start
sobota, 25 stycznia 2020
ŚRODKI FINANSOWE NA PRACE MELIORACYJNE Drukuj
niedziela, 26 maja 2013
          
Gmina Żukowice otrzymała środki finansowe w kwocie 10.000zł na zadanie pn. „Zakupy inwestycyjne sprzętu i doposażenia na konserwację urządzeń melioracyjnych”. W ramach zadania zakupiono trzy kosy mechaniczne. Urządzenia te będą służyć do prac związanych z konserwacją urządzeń melioracyjnych na terenie Gminy Żukowice.
Przedmiotowe zadanie zostało w całości sfinansowane z Budżetu Powiatu Głogowskiego.

 
 
Top! Do góry