OGŁOSZENIE O NABORZE Drukuj
piątek, 24 maja 2013
Wójt Gminy Żukowice ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Żukowice.
Stanowisko: Podinspektor ds. rozliczania i gospodarki odpadami– 1 etat.

treść ogłoszenia