Witamy na stronie Gminy
Żukowice
Gminy Żukowice
Witamy na stronie

W Kromolinie zakończyła się budowa chodnika po lewej stronie drogi gminnej, prowadzącego od cmentarza w stronę świetlicy wiejskiej. Nowo wybudowany odcinek o długości 212 m połączył się z chodnikiem wybudowanym w latach ubiegłych.

Dzięki realizacji tej inwestycji, mieszkańcy Kromolina mogą bezpiecznie i komfortowo przemieszczać się po miejscowości. Aby maksymalnie zadbać o bezpieczeństwo pieszych w ramach przedmiotowego zadania powstało oznakowane przejście dla pieszych, które w przyszłości połączy się z chodnikiem po drugiej stronie drogi. W ramach zadania wymieniono również stare oprawy oświetleniowe na nowe typu LED.

Inwestycja, poza budową chodnika obejmowała również wymianę sieci wodociągowej wraz z przyłączami. Aby zadbać również o ład przestrzenny wsi, wykonano zjazdy do posesji z kostki kamiennej oraz przeprowadzono prace pielęgnacyjne zieleni.

Zadanie realizowane było pn. „Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Żukowice poprzez budowę chodników”. Całkowita jego wartość to blisko 190 000 zł. Część środków w kwocie około 92 000 zł Gmina Żukowice pozyskała na ten cel z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Reszta kosztów została pokryta z budżetu gminy.

PRZED

W KOLEJNEJ MIEJSCOWOŚCI NA TERENIE NASZEJ GMINY PIESI MOGĄ CZUĆ SIĘ BEZPIECZNIE - zdjęcie 1 W KOLEJNEJ MIEJSCOWOŚCI NA TERENIE NASZEJ GMINY PIESI MOGĄ CZUĆ SIĘ BEZPIECZNIE - zdjęcie 2 W KOLEJNEJ MIEJSCOWOŚCI NA TERENIE NASZEJ GMINY PIESI MOGĄ CZUĆ SIĘ BEZPIECZNIE - zdjęcie 3

PO

W KOLEJNEJ MIEJSCOWOŚCI NA TERENIE NASZEJ GMINY PIESI MOGĄ CZUĆ SIĘ BEZPIECZNIE - zdjęcie 4 W KOLEJNEJ MIEJSCOWOŚCI NA TERENIE NASZEJ GMINY PIESI MOGĄ CZUĆ SIĘ BEZPIECZNIE - zdjęcie 5 W KOLEJNEJ MIEJSCOWOŚCI NA TERENIE NASZEJ GMINY PIESI MOGĄ CZUĆ SIĘ BEZPIECZNIE - zdjęcie 6 W KOLEJNEJ MIEJSCOWOŚCI NA TERENIE NASZEJ GMINY PIESI MOGĄ CZUĆ SIĘ BEZPIECZNIE - zdjęcie 7
 
 
facebook