Witamy na stronie Gminy
Żukowice
Gminy Żukowice
Witamy na stronie

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na warsztaty – koncerty – modlitwę – spektakle. W tym roku wędrują po raz ósmy, a pierwszy raz Wzgórzami Dalkowskimi!

Od 23 sierpnia – od poniedziałku na Wzgórzach Dalkowskich przez kilka miejscowości tj. Jaczów, Smardzów, Bądzów, Potoczek, Jerzmanowa i Ruszowice wędrować będzie kolorowa karawana Siedmiu Aniołów.

Inicjatywa ta w swoich założeniach ma zbliżać do siebie uczestników oraz społeczność lokalną poprzez wzajemne rozwijanie talentów.

Siedem Aniołów to grupa otwarta na każdego, kto pragnie w sposób nieszablonowy i zupełnie szalony modlić się i chwalić Pana.
Wraz z grupami artystów i działaczy, z dziećmi, z młodzieżą zaangażowaną we franciszkańskie i dominikańskie wspólnoty będziemy się dzielić swoimi pomysłami, twórczością i radością spotkania z mieszkańcami odwiedzanych przez nas miejscowości.

Chcemy się wspólnie modlić, celebrować Eucharystię, rozmawiać, a także otwierać na osoby, które sytuują się gdzieś na marginesie Kościoła – niech ta wędrówka będzie miejscem dialogu pomiędzy wierzącymi a ludźmi, którzy nie chcą, aby ich nawracano, ale dla których pytanie o Boga nie jest obojętne.

Wędrówka Siedmiu Aniołów jest uwieńczeniem wcześniejszych spotkań oraz świętowaniem.

Siedem Aniołów to spotkanie ludzi dobrej woli, którzy wyruszają w świat z przesłaniem papieża Franciszka. Modlitwa. Adoracja. Sztuka. Spotkanie.

Uczestnictwo w warsztatach, próbach i spotkaniach jest darmowe.


ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE SIEDEM ANIOŁÓW - zdjęcie 1

 
 
facebook