Witamy na stronie Gminy
Żukowice
Gminy Żukowice
Witamy na stronie

Obwieszczenie Wójta Gminy Żukowice z dnia 19 sierpnia 2021 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 324/4, obręb Kromolin, gmina Żukowice.

Treść Obwieszczenia Wójta Gminy Żukowice - strona BIP

 
 
facebook