Witamy na stronie Gminy
Żukowice
Gminy Żukowice
Witamy na stronie

Wójt Gminy Żukowice ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora projektu pn.: „Profilaktyka cukrzycy” .

Ofertę pisemną prosimy złożyć w Urzędzie Gminy Żukowice, Żukowice 148, 67-23 Żukowice, w sekretariacie w terminie do 09.08.2021 r. do godz. 12:00. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie i zawierać nazwę wykonawcy oraz dopisek: „Konkurs ofert na wybór realizatora projektu pn.: „Profilaktyka cukrzycy” ". - nie otwierać.

Treść ogłoszenia wraz z załącznikami - strona BIP

 

 
 
facebook