Witamy na stronie Gminy
Gminy Żukowice
Witamy na stronie

Wójt Gminy Żukowice Krzysztof Wołoszyn podpisał z Przedsiębiorstwem Budownictwa Inżynieryjnego EKO-BAU sp.j. E.Fiedot umowę na „Budowę odcinka sieci wodociągowej w m. Brzeg Głogowski”.

Całkowity koszt zadania uwzględniający wykonawstwo oraz nadzór inwestorski to kwota ponad 100.000 zł.

Do końca maja 2021 roku wybudowane zostanie ok. 530 m wodociągu, który połączy i zamknie w pierścień wybudowane w poprzednich latach odcinki zaopatrujące istniejące budynki w ul. Ogrodowej. Wybudowanie tego odcinka pozwoli także w sytuacjach awaryjnych na dostarczanie wody do użytkowników w Brzegu Głogowskim z dwóch niezależnych wyjść ze zbiornika.

Zadanie jest kontynuacją rozpoczętej w 2020 roku inwestycji, w ramach której wybudowano już blisko 100 m wodociągu o średnicy Dz 110 mm wraz z zasuwami i hydrantami. Dodatkowo wybudowano odcinek przewodu Dz 50 zakończony studnią wodomierzową dla zapewnienia wody w rejonie boiska i wiaty turystycznej w Brzegu Głogowskim.

Dotychczasowe koszty to kwota ponad 60.000 zł.

Planowany termin rozpoczęcia prac 01.04.2021 r.

 
 
facebook