• czerna2.jpg
  • czerna1.jpg
  • rzepak.jpg
  • chaber.jpg
  • odra.jpg
Start
wtorek, 24 stycznia 2017
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŻUKOWICE
wtorek, 24 stycznia 2017
altObwieszczeniem z dnia 23 stycznia 2017 r. znak: ROŚIII.6220.1-1.2017 Wójt Gminy Żukowice zawiadamia na podstawie art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), że w dniu 09 stycznia 2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek z dnia 05.01.2017 r. WF ENERGY II Sp. z o.o., Al. Solidarności 117, 00-140 Warszawa działających przez pełnomocnika Pana Adama Dogońskiego, Al. Solidarności 117, 00-140 Warszawa w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji GKOŚ.6220.8-37.09.10.11 z dnia 27 czerwca 2014 r. ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn. „Budowa Farmy Wiatrowej w Obiekcie Głogów” zlokalizowanej w gminie Żukowice obejmującej budowę 11elektrowni wiatrowych posadowionych na działkach 145/1 obręb Słone; 35, 55, 316, 440 obręb Nielubia; 71/3 74, 76, 91, 100 obręb Bukwica wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
Więcej…
 
ZAWIADOMIENIE - XXVII ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY ŻUKOWICE
wtorek, 24 stycznia 2017
alt
Zawiadamiam, że w dniu 30 stycznia 2017 o godz. 8:30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Żukowice odbędzie się XXVII zwyczajna sesja Rady Gminy Żukowice z następującym porządkiem obrad :
Więcej…
 
„BĘDZIE PUNKT PRZEDSZKOLNY W NIELUBI Z UNIJNYCH PIENIĘDZY”
poniedziałek, 23 stycznia 2017
altNa przełomie lutego i marca na terenie Gminy Żukowice w m. Nielubia (budynek Gminnej Biblioteki Publicznej) powstanie nowy Punkt Przedszkolny, który będzie prowadzony przez Fundację „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich” z Nowego Miasteczka. Punkt powstanie dzięki pozyskaniu ponad 416.000,00 zł z Unii Europejskiej przez Fundację i Gminę Żukowice jako partnera projektu na otworzenie tej formy wychowania dzieci.  Łączna wartość projektu to kwota ponad 500.000,00 zł. Gmina wniesie swój wkład poprzez zapewnienie lokalu na działanie przedszkola jak i jego utrzymanie przez cały czas działania projektu oraz w miesiącach letnich dokona remontu pomieszczeń.

Rodzice ponosić będą opłatę stałą w wysokości 210 zł /miesiąc. W ramach projektu  zapewniona zostanie 8 godzinna opieka dla  25  dzieci z terenu Gminy Żukowice w wieku 3-5 lat wraz z wyżywieniem.
Więcej…
 
WARSZTATY Z OKAZJI DNIA BABCI I DZIADKA W GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W NIELUBI
poniedziałek, 23 stycznia 2017
altW miniony weekend obchodziliśmy Dzień Babci i Dzień Dziadka, była to doskonała okazja, aby docenić naszych kochanych seniorów. Z tej okazji Gminna Biblioteka Publiczna w Nielubi zorganizowała warsztaty plastyczne. Podczas spotkania w dniu 17 stycznia dzieci z grupy „0” ze Szkoły Podstawowej im. KEN w Nielubi wykonały piękne laurki dla swoich dziadków. Natomiast w czwartek 19 stycznia najmłodsi czytelnicy biblioteki podczas warsztatów samodzielnie wykonali oryginalne, drewniane serca metodą decoupage. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem i sprawiły dzieciom przyjemność.
Więcej…
 
PIERWSZY ETAP POWIATOWEGIO KONKURSU RECYTATORSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BRZEGU GŁOGOWSKIM
poniedziałek, 23 stycznia 2017
altW dniu 19 stycznia 2017 roku w Szkole Podstawowej w Brzegu Głogowskim odbył się pierwszy etap Powiatowego Konkursu Recytatorskiego klas I – III. 
Konkurs ma za zadanie upowszechniać piękno języka ojczystego, zainteresowanie literaturą dziecięcą, doskonalenie umiejętności językowych, rozwijanie pamięci, a także uczyć wystąpień przed publicznością.

Komisja konkursowa dokonywała oceny recytatorów według następujących kryteriów: dobór tekstu do predyspozycji ucznia, interpretacja utworu, intonacja, dykcja i wyrazistość.
Więcej…
 
NOWE ZASADY WYCINKI DRZEW
piątek, 20 stycznia 2017
altW związku z wejściem w życie ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody i ustawy o lasach (Dz. U. z 2016 r. poz. 2249), która wprowadziła zmiany do ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz.2134) od 1 stycznia 2017 r. zmieniły się zasady dot. usunięcie drzew.
Więcej…
 
RUSZA II EDYCJA AGRO AKADEMII! ZGŁOŚ SWÓJ UDZIAŁ!
piątek, 20 stycznia 2017
altBank BGŻ BNP Paribas, po sukcesie pierwszej edycji, już po raz kolejny organizuje unikalny na rynku cykl konferencji pod nazwą AGRO AKADEMIA

Zaproszenie kierowane jest do rolników-przedsiębiorców zainteresowanych poszerzeniem swojej wiedzy i wykorzystaniem jej w prowadzeniu własnego biznesu.
Więcej…
 
I ETAP POWIATOWEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO DLA KLAS I-III W SP W NIELUBI
czwartek, 19 stycznia 2017
altDnia 18 stycznia 2017 r. w Szkole Podstawowej im. KEN w Nielubi odbył się I etap Powiatowego Konkursu Recytatorskiego dla klas I-III, w którym wzięło udział 12 uczestników, laureatów wyłonionych w etapach klasowych. Uczniowie zaprezentowali po dwa utwory z zakresu literatury dziecięcej. Celem konkursu było: popularyzacja literatury dziecięcej, rozwijanie dziecięcych talentów i zdolności, rozwijanie ekspresji i wrażliwości estetycznej, doskonalenie wyrazistej mowy i kompetencji językowych, rozwijanie pamięci, wyrabianie odwagi i śmiałości.
Więcej…
 
GALA MIEDZIANEJ SZKOŁY MATEMATYCZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. KEN W NIELUBI
wtorek, 17 stycznia 2017
altDnia 14 stycznia 2017 r. w Szkole Podstawowej im. KEN w Nielubi odbyła się uroczysta Gala Miedzianej Szkoły Matematycznej, której organizatorem była Fundacja KGHM Polska Miedź oraz Instytut Matematyki Uniwersytetu Wrocławskiego, a także studenci z kół naukowych Politechniki Wrocławskiej.

Tego dnia nasza szkoła zamieniła się w centrum nauki matematycznej. Na organizowany konkurs matematyczny wraz z opiekunami przyjechali uczniowie z osiemnastu szkół z trzech powiatów: lubińskiego, polkowickiego i głogowskiego, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w prowadzonej w trakcie trwania projektu Lidze Zadaniowej.

Po oficjalnym powitaniu uczestników konkursu przez koordynatora projektu z ramienia Fundacji Panią Justynę Golonkę, Wójta Gminy Żukowice Pana Krzysztofa Wołoszyna oraz dyrektora szkoły Panią Ewę Chlebicką, przedstawiono regulamin działań, a zaraz potem rozpoczęły się zmagania konkursowe. Uczestnicy zostali zaproszeni na ,,Jarmark Matematyczny”.
Więcej…
 
ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE INFORMACYJNO-ORGANIZACYJNE DOT. PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO W NIELUBI
wtorek, 17 stycznia 2017
altFundacja Porozumienie Wzgórz Dalkowskich oraz Wójt Gminy Żukowice, serdecznie zapraszają na spotkanie informacyjno-organizacyjne w związku z otwarciem  nowego Punktu Przedzkonego w Nielubi, w ramach projektu „Rozwój i upowszechnianie eduacji przedszkolnej w Gminie Żukowice". 

Spotkanie odbędzie się

19 stycznia 2017r. o godz. 15:30

w Świetlicy  Wiejskiej w Nielubi.

                                                                    
                                                Serdecznie zapraszamy.
 
WIECZÓR KOLĘD W BRZEGU GŁOGOWSKIM
wtorek, 17 stycznia 2017
altW dniu 14 stycznia 2017 r. w sali wiejskiej w Brzegu Głogowskim przy współpracy Szkoły Podstawowej i sołectwa zorganizowano „Wieczór kolęd”. 

W tym niecodziennym spotkaniu uczestniczył Wójt Gminy Żukowice Pan Krzysztof Wołoszyn, Ksiądz Kanonik Edward Białas, Dyrektor Szkoły Podstawowej Pani Katarzyna Kraus, Sołtys Brzegu Gł. Pan Julian Kobiałko, uczniowie z nauczycielami oraz mieszkańcy pobliskich miejscowości.
Więcej…
 
UWAGA !!! - PRZEDŁUŻENIE TERMINU NABORU WNIOSKÓW NA USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST W 2017 ROKU!!!
piątek, 13 stycznia 2017
altWójt Gminy Żukowice informuje, że przedłuża się nabór wniosków na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żukowice” do dnia 20 stycznia 2017 r.

Wnioski i dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Żukowice, 67-231 Żukowice 148, w pokoju  13 na I piętrze, telefon 76 831 42 41 wew. 40, w godzinach pracy Urzędu. Wraz z wnioskiem należy złożyć:

- Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości.
- Informację o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania.
- Ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.
- Oświadczenie o rodzaju budynku.

Więcej…
 
PRZYPOMINAMY PRZEDSIĘBIORCOM O OBOWIĄZKU ZŁOŻENIA PISEMNEGO OŚWIADCZENIA O WARTOŚCI SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ZA ROK 2016
piątek, 13 stycznia 2017
altOświadczenia o wartości sprzedaży alkoholu za rok 2016 zgodnie z art. 11 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi składamy do 31 stycznia 2017r. w Urzędzie Gminy Żukowice pokój nr 7.
Więcej…
 
INFORMACJA O ZMIANIE GODZIN PRACY URZĘDU GMINY ŻUKOWICE
piątek, 13 stycznia 2017
alt
Uprzejmie informujemy, iż z dniem 01 stycznia 2017 r.
zostają zmienione
godziny pracy Urzędu Gminy Żukowice.

Godziny obsługi Interesantów:

 Poniedziałek - środa – 7:30 do 15:30
                      czwartek
– 7.30 do 16.30
                           piątek – 7:30 do 14:30

                             Zapraszamy w w/w godzinach.

 
DZIECI ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NIELUBI W TEATRZE LUBUSKIM
czwartek, 12 stycznia 2017
altDnia 11 stycznia 2017 r. uczniowie klas młodszych ( I i III) tradycyjnie odwiedzili Teatr Lubuski. Tym razem przedstawienie o charakterze musicalu, z zimowej, mroźnej scenerii, przeniosło nas w czas wiosny i świat rozśpiewanych ptaków. Razem z bohaterami spektaklu, śledziliśmy poczynania empatycznego Tymoteusza, jego odpowiedzialność i troskę o istotę mniejszą od siebie.
Więcej…
 
INFORMACJA O AWARI
czwartek, 12 stycznia 2017
altUrząd Gminy Żukowice informuje, iż w dniu  12.01.2017r. (czwartek)

nastąpiła przerwa w dostawie wody  w miejscowości:

SZCZEPÓW, MIERZÓW, KROMOLIN, WIEKOWICE, STACJA CZERNA PKP
Więcej…
 
UWAGA !!! HODOWCY DROBIU i INNYCH PTAKÓW
środa, 11 stycznia 2017
altPowiatowy Lekarz Weterynarii w Głogowie informuje, że w związku z wystąpieniem na terenie Polski ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) wprowadzony został prawny obowiązek zgłaszania przez posiadaczy drobiu i innych ptaków miejsc, w których są one utrzymywane.

Zgłoszenia należy dokonywać do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Głogowie:
Więcej…
 
INFORMACJA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
środa, 11 stycznia 2017
altMarszałek Województwa Dolnośląskiego pismem znak: DOW-S-IV.7222.55.2016.MO, L.dz.2554/12/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. informuje, o wszczęciu postępowania na wniosek KGHM Polska Miedź S.A. 59-301 Lubin, ul. M. Skłodowskiej-Curie 48 postępowania w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego udzielonego decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr PZ 83/2007 z dnia 25 kwietnia 2007 r., znak:
Więcej…
 
OBWIESZCZENIE RDOŚ
środa, 11 stycznia 2017
altRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu obwieszczeniem znak: WOOŚ.4210.14.2016.KC.8 z dnia 3 stycznia 2017 r. zawiadamia, iż decyzją z dnia 3 stycznia 2017 r., znak: WOOŚ.4210.14.2016.KC.7 odmówił określenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę wiaduktu nad linia kolejową w Żukowicach w ciągu drogi powiatowej 1020D, km 3 + 780”.
Więcej…
 
OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
środa, 04 stycznia 2017
altObwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2016 roku o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji  celu publicznego dla budowy podziemnych linii kablowych wysokiego napięcia wraz z liniami telesterowniczymi na dz. nr 61, AM-1, obręb Zabłocie, gmina Żukowice, w granicach terenów zamkniętych.
Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 135
Top! Do góry